Trang chủ / Điều dưỡng / Giới thiệu khoa


Tầm nhìn: Khoa Điều dưỡng không ngừng phát triển các nguồn lực để trở thành một mô hình tiêu biểu, dẫn đầu trong lĩnh vực đào tạo Cử nhân Điều dưỡng và Cao đẳng Điều dưỡng trong cả nước, đạt chuẩn năng lực Điều dưỡng ngang tầm các nước khu vực bước đầu, tiến đến đạt chuẩn toàn cầu giáo dục Điều dưỡng trong tương lai. 
 

Sứ mạng: Khoa Điều dưỡng có nhiệm vụ đào tạo và bồi dưỡng Điều dưỡng viên có trình độ Đại học và Cao đẳng, có đạo đức tốt, tận tụy, yêu nghề, chuyên môn cao, trình độ ngoại ngữ giỏi. Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo hướng chuyên khoa sâu. Tăng cường phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên.


Sinh viên được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ bản, cơ sở ngành, và chuyên ngành. Đặc biệt, sinh viên còn được trang bị các kỹ năng phát triển bản thân và kỹ năng làm việc để sinh viên có thể phát huy hết khả năng của bản thân. Đồng thời, sinh viên có thể tự học và tự nâng cao trình độ sau khi kết thúc khóa học.

Chương trình giảng dạy bao gồm: bài giảng, thực hành tại phòng tiền lâm sàng, thực hành tại bệnh viện và tự học với phương châm học đi đôi với hành, hướng sinh viên chủ động trong học tập. 

1 - Lấy sinh viên làm trung tâm. 

2 - Chương trình dựa vào năng lực. 

3 - Sử dụng phương pháp giảng dạy có hiệu quả, dùng phương pháp mô phỏng. Thực hành giả định trước khi thực hành thật trên người bệnh, hướng sinh viên biết biện pháp đảm bảo sự an toàn cho người bệnh, cho chính bản thân người điều dưỡng và cho cả cộng đồng nơi mình phục vụ. 

4 - Nhấn mạnh đến việc sinh viên tự chịu trách nhiệm về học tập và thái độ ý thức phát triển nghề nghiệp, học tập suốt đời.

 

Khi tốt nghiệp, sinh viên cần phải đạt được trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0. Để đạt được điều này, chương trình tăng cường số giờ học tiếng Anh thông dụng cũng như phát triển vốn tiếng Anh chuyên ngành thông qua những buổi học chuyên đề với giáo viên nước ngoài. Đây là điểm nổi bật của chương trình đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao và làm việc tại các bệnh viện quốc tế trong và ngoài nước.