EIUreview

Trang chủ / Điều dưỡng / Giới thiệu khoa

Mã ngành: 7720301 

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 180 

Học phí*: 15,000,000đ/năm 

*Học phí dự kiến cho 1 năm học Chương trình chuyên môn (4 năm), chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có). Học phí không thay đổi trong toàn khóa học. 

Điểm nổi bật

  • Chương trình được góp ý phản biện của các giảng viên điều dưỡng nhiều kinh nghiệm của Đại học Y Dược TP. HCM, cũng như được tư vấn từ Tiến sĩ Điều dưỡng Turner, Đại học Minnesota (Hoa Kỳ), đồng thời là thành viên của Hiệp Hội Điều dưỡng Hoa Kỳ
  • Phương pháp giảng dạy tích cực, phối hợp lý thuyết với thực hành
  • Sinh viên được thực hành các môn cơ sở ở phòng thí nghiệm tại EIU, thực hành tiền lâm sàng tại phòng thực hành mô phỏng bệnh viện (skill-lab) tại EIU, thực hành cộng đồng ở các Trung tâm Y tế tại Bình Dương, và thực hành lâm sàng ở các bệnh viện lớn tại Bình Dương và TP. HCM 

 

 

Khi tốt nghiệp, sinh viên cần phải đạt được trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0. Để đạt được điều này, chương trình tăng cường số giờ học tiếng Anh thông dụng cũng như phát triển vốn tiếng Anh chuyên ngành thông qua những buổi học chuyên đề với giáo viên nước ngoài. Đây là điểm nổi bật của chương trình đào tạo tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhằm đáp ứng nhu cầu học tập nâng cao và làm việc tại các bệnh viện quốc tế trong và ngoài nước.