Trang chủ / Tin tức
Thông báo gia hạn và đăng ký cấp mới thẻ xe Bus Becamex Tokyu kỳ hạn 01/01/2020 - 31/12/2020 | 02/12/2019
LỄ BẾ MẠC KHẢO SÁT CHÍNH THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CSGD NGÀY 30/11/2019 | 30/11/2019
KHAI MẠC ĐỢT KHẢO SÁT CHÍNH THỨC KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG | 26/11/2019
ĐẤU TRƯỜNG TIN HỌC 2019 | 11/11/2019
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHÍNH THỨC VÀO CUỐI THÁNG 11/2019 | 06/11/2019
THÔNG BÁO (V/v thông tin học bổng EUROCARE và WU’S TECH) | 25/10/2019
THÔNG BÁO (V/v chuẩn bị đánh giá ngoài chính thức vào tháng 11/2019) | 24/10/2019
THÔNG BÁO (V/v Tổ chức diễn tập PCCC tại Block 3 Trường Đại học Quốc tế Miền Đông năm 2019) | 22/10/2019
ĐOÀN GIÁM SÁT HĐND TỈNH BÌNH DƯƠNG ĐẾN LÀM VIỆC TẠI EIU | 07/10/2019
HỌP MẶT CỰU SINH VIÊN LẦN THỨ NHẤT NĂM 2019 | 06/10/2019