Trang chủ / Tin tức
Tổng hợp kết quả kiểm tra anh văn Khóa 2 năm học 2012 - 2013 cập nhật đến ngày 20/09/2012 | 20/09/2012
Thông báo | 20/09/2012
Trung tâm Đào tạo Phát triển Nguồn nhân lực (TTĐT) - Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) tổ chức các lớp ôn tập chuẩn bị thi tuyển sinh Đại học- Cao đẳng  năm 2013 với các môn thi khối A ;  A1 ; B và D1... chi tiết
Thông báo kết quả kiểm tra anh văn ngày 13/9/2012 | 19/09/2012
THƯ MỜI LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2012 – 2013 & KỶ NIỆM 01 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG | 19/09/2012
Thông báo kết quả kiểm tra anh văn ngày 4-5/9/2012 | 17/09/2012
Kế hoạch sinh hoạt đầu khóa niên khóa 2012 - 2013 | 17/09/2012
Lộ trình xe đưa rước Giảng viên - Sinh viên Đại học Quốc tế Miền Đông từ ngày 17/09/2012 | 17/09/2012
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG | 14/09/2012

Trường Đại học Quốc tế Miền Đông đã tuyển xong NV1, tiếp tục tuyển thêm 700 chỉ tiêu cho 7 ngành Đại học thuộc 4 khối A, A1, B, D1 và 500 chỉ tiêu cho 6 ngành Cao đẳng thuộc 4 khối A, A1, B và D1...

chi tiết
Cập nhật trúng tuyển NV2 hệ ĐH 2012 đợt 1 đến thời điểm hiện tại | 12/09/2012
Cập nhật trúng tuyển NV2 hệ CĐ 2012 đợt 1 đến thời điểm hiện tại | 12/09/2012