Trang chủ / Tin tức
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 ( SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN KÊT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015) | 24/08/2015
DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015( SỬ DỤNG PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ) | 24/08/2015
THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 1 VÀ ĐIỂM XÉT TUYỂN NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY SỬ DỤNG KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 | 24/08/2015
ĐIỂM CHUẨN DỰ KIẾN VÀ DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THEO KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2015 (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 22/08/2015 18:00) | 22/08/2015
DANH SÁCH THÍ SINH THUỘC DIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2015 (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 21/08/2015 15:18) | 21/08/2015
Đại học Quốc tế Miền Đông tặng 100 suất học bổng toàn phần cho thí sinh trúng tuyển 2015 có điểm cao | 17/08/2015
DANH SÁCH THÍ SINH THUỘC DIỆN TRÚNG TUYỂN PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC BẠ HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2015 (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 10/08/2015 16:00) | 10/08/2015
Thông báo về việc điểm xét tuyển nguyện vọng 1 hệ Đại học, Cao đẳng chính quy sử dụng kết quả kỳ thi THPT QG năm 2015 | 30/07/2015
HƯỚNG DẪN THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐH- CĐ CHÍNH QUY VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG NĂM 2015 | 30/07/2015
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM 2015 | 29/07/2015