Hướng dẫn đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022

Sáng ngày 6/10/2022, Phòng Nghiên cứu khoa học và Sáng tạo EIU đã tổ chức hội thảo chuyên đề: “Hướng dẫn đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022”. Hội thảo có sự tham gia của Ban Giám hiệu cùng các cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường.

Hội thảo diễn ra không chỉ với mục đích phổ biến, hướng dẫn đăng ký đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở năm 2022 mà còn là không gian giao lưu học thuật, chia sẻ các định hướng nghiên cứu khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên, chuyên viên EIU đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho các đề tài nghiên cứu có tính thực tiễn cao.

Phát biểu tại buổi hội thảo, TS. Nguyễn Văn Phúc – Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc tế Miền Đông nhấn mạnh ba nhiệm vụ chính của cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường là giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Trong đó, hoạt động nghiên cứu khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của EIU. Nhà trường khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để cán bộ, giảng viên, chuyên viên triển khai, hoàn thiện các dự án nghiên cứu khoa học. TS Nguyễn Văn Phúc cũng bày tỏ mong muốn cán bộ, giảng viên, chuyên viên tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần nghiên cứu, sáng tạo nhằm tạo ra nhiều giá trị tích cực, góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học sáng tạo của Nhà trường, tạo động lực cho sinh viên và cộng động nghiên cứu, sáng tạo, khởi nghiệp.

Buổi hội thảo nhận được nhiều sự chia sẻ, đóng góp và mang lại nhiều thông tin hữu ích và chi tiết về các quy định cơ bản trong quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở; hướng dẫn đăng ký đề tài cũng như lập dự toán kinh phí phù hợp. 

 

Viết một bình luận