Sự kiện

T4 01 Th6

Livestream số 5 – Chuỗi chương trình tư vấn “Start your future with EIU”

 • Thời gian: 19:30pm to 20:40pm 01/06/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM

T4 25 Th5

Livestream số 4 – Chuỗi chương trình tư vấn “Start your future with EIU”

 • Thời gian: 19:30pm to 20:40pm 25/05/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM

T4 25 Th5

Datahouse Asia Career Day – Opportunities To Uplift Your Career

 • Thời gian: 9:00am to 11:00am 25/05/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM

T4 18 Th5

Livestream số 3 – Chuỗi chương trình tư vấn “Start your future with EIU”

 • Thời gian: 19:30pm to 20:40pm 18/05/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM

T4 11 Th5

Livestream số 2 – Chuỗi chương trình tư vấn “Start your future with EIU”

 • Thời gian: 19:30pm to 20:40pm 11/05/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM

T4 04 Th5

Livestream số 1 – Chuỗi chương trình tư vấn “Start your future with EIU”

 • Thời gian: 19:30pm to 20:40pm 04/05/2022
 • Hội họp: EIU Fanpage
XEM THÊM