Trang chủ / Cộng đồng & doanh nghiệp / Vietnam Summer Study Abroad

Vietnam Summer Study Abroad

INFORMATION AN INSTRUCTIONS

 

 

Eastern  International University(EIU) is a new private University located in Binh Duong Province about 35 miles north of HoChiMinh City.  The university was opened three years ago and was built by Becamex IDC  as part of a comprehensive new city being developed by Becamex.  EIU prides itself on having the most modern facilities of any University in Vietnam and is committed to meeting international standards of higher education.  As part of its mission to be an international university, EIU is launching short term study opportunities for foreign students to come to Vietnam and learn about the country, the people, and the language.  In July of 2014 EIU will offer a one month study opportunity for American students. The program will consist of an intensive course in beginning Vietnamese and one elective course. 

Since the EIU Business Program is offered in English, Business Majors may choose one of the following courses that are comparable to courses taught in American Business programs:  Macro-Economics, Micro-Economics, Operation and Supply Chain Management, Business Research Methods.  For students desiring a course outside of Business, the elective course will be Cultural Studies:  Western Concepts of Asia and Asians: Orientalism applied to Asia.  Each course is worth 4 quarter credits.  Students have the option to take the courses for credit or non credit.  Students wanting credit will be provided with a transcript and course syllabi to enable transferring credit to their home institutions. 

Students will be housed in the newly opened Becamex Hotel and have the option of double or single room. Hotel has outdoor swimming pool and exercise room. The program will include field trips including a tour of HoChiMinh and of the Mekong Delta, and a beach weekend. 

Early application is encouraged because only 20 students will be accepted. 

For more information about the application process, kindly email marcellius.smith@eiu.edu.vn  (Mr Smith)


 
THÔNG TIN VÀ HƯỚNG DẪN
 

Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (EIU) là trường Đại Học tư thục mới tại tỉnh Bình Dương, tọa lạc cách thành phố Hồ Chí Minh 35 dặm về phía Bắc. Trường do công ty Becamex IDC thành lập, đóng vai trò thiết yếu của Thành Phố Mới phát triển bởi Becamex. EIU tự hào là trường đại học có cơ sở vật chất bậc nhất Việt Nam và cam kết hoạt động theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhằm hoàn thành sứ mệnh của một trường đại học theo chuẩn quốc tế, EIU giới thiệu một chương trình ngắn hạn cho sinh viên nước ngoài đến Việt Nam tìm hiểu về đất nước, con người, và ngôn ngữ. Tháng 7 năm 2014, EIU sẽ đem đến một cơ hội trải nghiệm, học tập tại Việt Nam cho sinh viên Hoa Kỳ. Chương trình bao gồm một lớp học tiếng Việt ngắn hạn và một môn học tự chọn.
 
 Với chương trình Quản Trị Kinh Doanh giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, sinh viên chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh (QTKD) có thể chọn một trong số những môn học tương đương với chương trình được giảng dạy tại Hoa Kỳ như: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vi mô, Vận hành và quản lý chuỗi cung ứng, Phương pháp nghiên cứu kinh doanh. Theo mong muốn của sinh viên về việc được học các lớp ngoài chương trình QTKD, môn học tự chọn sẽ là Văn Hóa Học: Khái niệm Tây phương về Châu Á và người Châu Á: Đông Phương Học ứng dụng ở Châu Á. Mỗi lớp học tương đương với 4 tín chỉ. Sinh viên có thể học để lấy chứng chỉ hoặc không lấy chứng chỉ. Những sinh viên muốn lấy tín chỉ sẽ được cấp một học bạ với đề cương khóa học để chứng thực và chuyển tín chỉ về cho trường thực học.
 
Sinh viên sẽ được cư trú tại khách sạn Becamex mới khai trương và có thể lựa chọn ở một mình hay với bạn cùng phòng. Khách sạn có hồ bơi ngoài trời và phòng tập thể dục. Chương trình sẽ bao gồm những chuyến tham quan đến thành phố Hồ Chí Minh và vùng đồng bằng sông Mekong, và một chuyến du lịch biển cuối tuần.
 
Bạn được khuyến khích đăng ký sớm vì chỉ có 20 sinh viên sẽ được nhận.
 
Để có thêm thông tin chi tiết vui lòng email marcellius.smith@eiu.edu.vn  (Mr Smith).