Ngày hội STEM cùng AI và Robotics

  • Thời gian:08:00, 10/9/2023
  • Địa điểm:EIU

Đối tượng tham gia: Học sinh từ 6 đến 18 tuổi; Phụ huynh đại diện các trường TH, THCS, THPT

Nội dung:

  • Giới thiệu các hoạt động chung của FabLab StemLab;
  • Tiết mục đồng diễn Robot Cruzr + Alpha Mini;
  • Học sinh trải nghiệm thực hành trên các bộ thiết bị STEM các sản phẩm robot UBTech;
  • Tham quan EIU.