Khoá tập huấn Thực hành Giảng dạy Lâm sàng và Thi Chứng chỉ BLS

  • Thời gian:8:00 to 17:00 30/12/2023 - 8:00 to 17:00 31/12/2023 -
  • Địa điểm:EIU

Khoá tập huấn Thực hành Giảng dạy Lâm sàng và Thi Chứng chỉ BLS

Thời gian: từ 8:00 – 17:00, ngày 30 và 31/12/2022

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Giảng viên:

  • Giáo sư – Tiến sĩ Điều dưỡng Lâm sàng Ann Nguyen (RN, Doctor of Nursing Practice)
  • Giáo sư – Tiến sĩ Giáo dục, Cố Vấn dạy và học Carol Beck (RN, PHN, MS, Ed.D)

Nội dung

Ngày 30/12/202: Chương trình giảng dạy lâm sàng gồm các hoạt động:

  • Giới thiệu giáo trình và thảo luận chương trình giảng dạy lâm sàng hệ điều dưỡng cho từng năm học
  • Mô phỏng buổi thực tập lâm sàng cho sinh viên điều dưỡng năm I và năm IV điều dưỡng; thực hành (giả định) công việc một buổi thực hành lâm sàng
  • Vai trò của người cố vấn (counselor) trong dạy và học điều dưỡng lâm sàng

Ngày 31/12/2022: Lớp học BLS

  • BLS thực hành: ép lồng ngực, trợ thở, dùng máy kích hoạt tim bằng máy AED, kỹ thuật cấp cứu hóc dị vật
  • Thi kỹ năng thực hành BLS
  • Thi lý thuyết BLS