Lễ khai mạc chương trình Kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học

  • Thời gian:
  • Địa điểm:EIU

Lễ khai mạc chương trình Kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học

Thời gian: ngày 03/01/023

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Thành phần tham dự:

  • PGS. TS. Lê Ngọc Quỳnh Lam – Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia TP.HCM
  • PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ – Trưởng Đoàn ĐGN và các thành viên của Đoàn ĐGN.
  • Ông Nguyễn Tấn Lợi – Chủ tịch Hội đồng Trường
  • TS. Ngô Minh Đức – Hiệu trưởng Trường
  • Các thành viên BGH, lãnh đạo các khoa, phòng ban, đơn vị trực thuộc EIU, cùng các cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường.

Nội dung

Khai mạc chương trình Kiểm định chất lượng 5 chương trình đào tạo trình độ đại học