EIU tổ chức họp mặt tân niên 2023 và trao chứng nhận 10 năm cống hiến

  • Thời gian:
  • Địa điểm:EIU

EIU họp mặt tân niên 2023

Thời gian: ngày 31/01/023

Địa điểm: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

Thành phần tham dự:

  • Tổng công ty Becamex, VSIP Group, Công ty Cổ phần Kinh doanh và phát triển Bình Dương (TDC);
  • Các doanh nghiệp, bệnh viện là đối tác chiến lược của EIU như Bệnh viện Quốc tế Becamex, Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước, Công ty Cổ phần Công nghệ & Truyền thông Việt Nam (VNTT), Công Ty TNHH Becamex Tokyu, Tập đoàn Khách sạn Becamex Hospitality.
  • HĐT/BGH EIU cùng toàn bộ cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường.

Nội dung

  • Tổng kết các hoạt động năm 2022
  • Đề ra các phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2023
  • Trao tặng kỷ niệm chương và chứng nhận 10 năm cống hiến cho các cán bộ, giảng viên, chuyên viên Nhà trường