Đón tiếp Đoàn Doanh nghiệp Ý do Tổng Lãnh sự Ý làm Trưởng đoàn

  • Thời gian:13:30, 13/9/2023
  • Địa điểm:EIU

Nội dung:

  • Tham quan môi trường học tập, Fablab và I4.0 Innovation Center (IIC), AMC;
  • Giới thiệu thông tin chung về Trường.