Trang chủ / Môi trường sống & học tập / Thư viện

Thư viện

• Nhà trường đã hoàn thiện Thư viện (diện tích 800 m2). Với trên 1000 tựa sách, gồm 6464 quyển sách và tài liệu tham khảo cho các ngành nói chung. 
• Phòng đọc: 200 chỗ đọc 
• Nối mạng với Thư viện Trung tâm (thư viện điện tử) của ĐHQG, kết nối được đến Thư viện Quốc hội Mỹ (Thư viện lớn nhất thế giới)
Mục tiêu chiến lược của Thư viện ĐHQTMĐ 
Với sứ mạng trở thành một trong những đại học đạt trình độ quốc tế, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học của miền Đông Nam Bộ. Thư viên Đại học Quốc tế Miền Đông phấn đấu sẽ trở thành một thư viện kiểu mẫu được quản lý, vận hành ở trình độ quốc tế, có khả năng khai thác, phát triển và cung cấp thông tin phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật, kinh tế, xã hội, chính trị. Hòa nhập mạng thông tin quốc gia và quốc tế, góp phần vào việc mở rộng quan hệ trao đổi thông tin với các nước trong khu vực và thế giới. 

Chức năng 
Thư viện có chức năng phục vụ hoạt động giảng dạy, học tập, đào tạo, nghiên cứu khoa học, triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào công tác quản lý của nhà trường thông qua việc sử dụng, khai thác các loại hình tài liệu có trong thư viện (tài liệu chép tay, in, sao chụp, khắc trên mọi chất liệu, tài liệu điện tử, mạng Internet…). 

Nhiệm vụ 
Tham mưu giúp hiệu trưởng xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong nhà trường.