Additive Manufacturing and Its Future

  • Time: 9:00 to 12:00 05/08/2022
  • Venue: B3.200 EIU

Ngày 5/8/2022, EIU phối hợp với Technical University of Ostrava (VSB) tổ chức buổi Workshop với chủ đề “Additive Manufacturing and Its Future”
🕰Thời gian: 9.30 AM – 12.00 PM, ngày 05/08/2022
🎯Địa điểm: Phòng 101, Tòa nhà B3, EIU