Trang chủ / Tuyển dụng
Thông báo tuyển dụng | 15/06/2017

Vị trí                           : Nhân viên Trung tâm ngoại ngữ

Số lượng                     : 02

Chức vụ                     : Nhân viên

Ngành nghề                 : Hành chánh

Hình thức làm việc      : Toàn thời gian

Địa điểm làm việc       : Trung tâm ngoại ngữ, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 10/03/2017

Vị trí công việc:  Nhân viên Kỹ thuật, thuộc Tổ Quản trị - Phòng TCHC-QT

Mã vị trí tuyển dụng: QT1/2017

Số lượng cần tuyển:  02 (người)

chi tiết
RECRUITMENT ANNOUNCEMENT | 20/12/2016

FULL-TIME LECTURERS IN BUSINESS ADMINISTRATION

Recruitment code: BBS/2016-2017

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 06/10/2016

Vị trí công việc: Chuyên viên Phần mềm

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Công nghệ thông tin

Mã vị trí tuyển dụng: ITO_01/2018

Số lượng cần tuyển: 02 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 06/10/2016

Vị trí công việc: Chuyên viên Phần cứng

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Công nghệ thông tin

Mã vị trí tuyển dụng: ITO_02/2018

Số lượng cần tuyển: 02 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 21/07/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện (Phục vụ Bạn đọc & Phát triển Dịch vụ Thư viện)
Mã vị trí công việc: Lib1/2017
Số lượng cần tuyển: 01 (người)

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 18/08/2016

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Hành chính – Quản trị Phòng TCHC-QT

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/07/2016

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên tiếp thị cho Trung Tâm Ngoại Ngữ

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 07/01/2016

Vị trí tuyển dụng: Trợ lý giáo vụ Khoa Kỹ Thuật 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 07/08/2015

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Trung Tâm Ngoại Ngữ

Nơi làm việc: Lầu 6, Tòa Nhà Becamex, 230 Đại lộ Bình Dương, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương

chi tiết