Trang chủ / Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 18/06/2018

Vị trí công việc: Kỹ thuật viên

Đơn vị tuyển dụng: EIU FabLab, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_07/2018

Số lượng cần tuyển: 03 người

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 18/06/2018

Vị trí công việc: Điều phối viên/Quản trị viên

Đơn vị tuyển dụng: EIU FabLab, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_06/2018

Số lượng cần tuyển: 01 người

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/03/2018

Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Tiếp tân cho Trung Tâm Ngoại Ngữ

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/03/2018

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Marketing cho Trung Tâm Ngoại Ngữ

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 05/01/2018

Vị trí công việc: Chuyên viên Kế toán

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Kế toán - Tài chính

Mã vị trí tuyển dụng: FAO_02/2018

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 14/11/2017

Vị trí công việc: Bảo vệ
Hình thức làm việc: Theo ca trực
Số lượng cần tuyển: 04 Nam

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 14/11/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Quản trị
Đơn vị tuyển dụng: Bộ phận Quản trị
Số lượng cần tuyển: 01 Nam

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 21/07/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện (Phục trách mảng Công nghệ Thông tin)

Đơn vị tuyển dụng: Thư viên

Mã vị trí tuyển dụng: LIB_02/2018

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 21/07/2017

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện (Phục vụ Bạn đọc và Phát triển Dịch vụ)

Đơn vị tuyển dụng: Thư viên

Mã vị trí tuyển dụng: LIB_01/2018

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
Thông báo tuyển dụng | 15/06/2017

Vị trí                           : Nhân viên Marketing

Số lượng                     : 03

Chức vụ                     : Nhân viên

Ngành nghề                 : Marketing – PR

Hình thức làm việc      : Toàn thời gian

Địa điểm làm việc       : Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết