Trang chủ / Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 06/07/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Thư viện

Đơn vị tuyển dụng: Thư viện

Mã vị trí tuyển dụng: LIB_01/2020

Số lượng cần tuyển: 02 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 23/06/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Nghiên cứu Khoa học - Sáng tạo

Mã vị trí tuyển dụng: ORI_01/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 23/06/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên STEM

Đơn vị tuyển dụng: Fablab

Mã vị trí tuyển dụng: Fablab_01/2020

Số lượng cần tuyển: 03 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 23/06/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Công tác Sinh viên

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Công tác Sinh viên

Mã vị trí tuyển dụng: SA_01/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 04/06/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Trung tâm Ngoại ngữ

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Ngoại ngữ EIU (Cơ sở tại lầu 6 - Tòa nhà Becamex )

Mã vị trí tuyển dụng: ELC_01/2020

Số lượng cần tuyển: 02 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 26/02/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Trung tâm Ngoại ngữ

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Ngoại ngữ

Mã vị trí tuyển dụng: ELC_01/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 24/07/2019

Position: Secretary

Department: Becamex Business School (BBS)

Recruitment Code: BBS_01/2019

Working Place: Eastern International University (EIU)

Number: 01 (person)

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 24/05/2019

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Truyền Thông

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Truyền Thông

Mã vị trí tuyển dụng: OCC_01/2019

Số lượng cần tuyển: 04 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 09/04/2019

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Hợp tác Quốc tế

Mã vị trí tuyển dụng: OIA_01/2019

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 09/04/2019

Vị trí công việc: Chuyên viên Trung tâm Kết nối Cộng đồng

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Kết nối Cộng đồng

Mã vị trí tuyển dụng: OCE_01/2019

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

 

chi tiết