Trang chủ / Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 16/08/2021

Vị trí công việc: Chuyên viên Marketing

Đơn vị tuyển dụng: Trung Tâm Ngoại Ngữ EIU ( Cơ sở tại lầu 6 – Tòa nhà Becamex)

Mã vị trí tuyển dụng: ELC_02/2021

Địa điểm làm việc: Lầu 6 – Tòa nhà Becamex

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 16/07/2021

Vị trí công việc: Nhân viên Hỗ trợ khách hàng

Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH MTV Aspire

Mã vị trí tuyển dụng: Aspire_02/2021

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 16/07/2021

Vị trí công việc: Nhân viên Thu mua

Đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH MTV Aspire

Mã vị trí tuyển dụng: Aspire_01/2021

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 20/04/2021

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Khảo thí

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Khảo thí

Mã vị trí tuyển dụng: Phòng KT_2021_01

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/04/2021

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Thanh tra - Pháp chế

Mã vị trí tuyển dụng: Phòng TT-PC_2021_02

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 12/04/2021

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Thanh tra - Pháp chế

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Thanh tra - Pháp chế

Mã vị trí tuyển dụng: Phòng TT-PC_2021_01

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 19/03/2021

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Đào tạo

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Đào tạo

Mã vị trí tuyển dụng: OAA_01/2021

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 17/11/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phần cứng

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Công Nghệ Thông Tin

Mã vị trí tuyển dụng: ITO_02/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người)

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 17/11/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Phần mềm

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Công Nghệ Thông Tin

Mã vị trí tuyển dụng: ITO_01/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người)

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc Tế Miền Đông

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 02/11/2020

Vị trí công việc: Trợ giảng Khoa Kỹ thuật

Đơn vị tuyển dụng: Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_04/2020

Địa điểm làm việc: Trường Đại học Quốc tế Miền Đông

chi tiết