Trang chủ / Tuyển dụng
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 26/02/2020

Vị trí công việc: Chuyên viên Trung tâm Ngoại ngữ

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Ngoại ngữ

Mã vị trí tuyển dụng: ELC_01/2020

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 24/07/2019

Position: Secretary

Department: Becamex Business School (BBS)

Recruitment Code: BBS_01/2019

Working Place: Eastern International University (EIU)

Number: 01 (person)

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 24/05/2019

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Truyền Thông

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Truyền Thông

Mã vị trí tuyển dụng: OCC_01/2019

Số lượng cần tuyển: 04 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 09/04/2019

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Hợp tác Quốc tế

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Hợp tác Quốc tế

Mã vị trí tuyển dụng: OIA_01/2019

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 09/04/2019

Vị trí công việc: Chuyên viên Trung tâm Kết nối Cộng đồng

Đơn vị tuyển dụng: Trung tâm Kết nối Cộng đồng

Mã vị trí tuyển dụng: OCE_01/2019

Số lượng cần tuyển: 01 (người) 

 

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 02/07/2018

Vị trí công việc: Chuyên viên Phòng Đào tạo

Đơn vị tuyển dụng: Phòng Đào tạo

Mã vị trí tuyển dụng: AAO_01/2018

Số lượng cần tuyển: 02 (người) 

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 18/06/2018

Vị trí công việc: Kỹ thuật viên

Đơn vị tuyển dụng: EIU FabLab, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_07/2018

Số lượng cần tuyển: 03 người

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 18/06/2018

Vị trí công việc: Điều phối viên/Quản trị viên

Đơn vị tuyển dụng: EIU FabLab, Khoa Kỹ thuật

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_06/2018

Số lượng cần tuyển: 01 người

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 11/05/2018

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Mạng Máy tính và Truyền thông dữ liệu (Khoa Kỹ thuật)

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_05/2018

Số lượng cần tuyển: 05 người (02 TS & 03 ThS)

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG | 11/05/2018

Vị trí công việc: Giảng viên cơ hữu

Đơn vị tuyển dụng: Bộ môn Kỹ thuật Phần mềm (Khoa Kỹ thuật)

Mã vị trí tuyển dụng: SoE_04/2018

Số lượng cần tuyển: 05 người (02 TS & 03 ThS)

Thời hạn nhận hồ sơ: đến khi tuyển đủ nhân sự

chi tiết