Trang chủ / Quản trị kinh doanh / Chương trình học
Chương trình học

Chương trình đào tạo quản trị kinh doanh bao gồm 3 phần chính:
 1. Đào tạo Cơ Bản: phần này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản của cấp bậc đại học về lĩnh vực kinh tế, kinh doanh, toán kinh tế, quản lý và tiếp thị.

 2. Đào tạo Chuyên Ngành: phần này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành. Chương trình cũng sẽ giúp cho học viên mở rộng và đi sâu vào những kiến thức liên quan đến các kỹ năng giải quyết vấn đề và quyết định trong môi trường kinh doanh. Cùng với việc chọn lựa chuyên ngành cho mình, học viên cũng sẽ được cung cấp kiến thức và đào tạo những kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực chuyên sâu cần thiết cho thế giới kinh doanh hiện đại, cũng như phát triển nghề nghiệp đi xa hơn trong tương lai.

 3. Chương trình Thực Tập: là một phần không thể tách rời của chương trình quản trị kinh doanh. Học viên có thể nhận được các trải nghiệm thực tế trong môi trường kinh doanh thông qua các hình thức: thực tập tại doanh nghiệp, dự án kinh doanh và học tập từ thực tiễn cộng đồng.
Chương trình đại cương
Giáo dục đại cương
 • Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac – Lê nin
 • Tư tưởng Hồ Chí Minh
 • Đường lối cách mạng Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Pháp luật đại cương
 • Professional Skills
 • Computer Skills
 • Mathematics
 • Statistics
Khoa học xã hội
 • Industrial Psychology
 • Sociology
Nhân văn
 • Business communication
 • Professional English 1
 • Professional English 2
Cơ sở ngành
 • Essentials of Marketing Plan
 • Essentials of Management
 • Principle of Accounting
 • Enterprise & Innovation
 • Organization Behavior
 • Marketing
 • Investments
 • Business Law
 • Financial Analysis
 • Microeconomics
Chương trình chuyên ngành chuyên sâu
Chuyên ngành bắt buộc
 • Management
 • Advanced Business Statistics
 • Business Research Method
 • Strategic Management
 • Human Resource Management
 • International Financial Management
 • Operations & Supply Chain Management
Chuyên ngành tự chọn
Management Concentration - Chuyên ngành quản lý
 • Entrepreneurship & the Small Business
 • International Management
 • International Human Resource Management
 • Project Management
 • Business Ethics
 • Social Corporate Responsibility
 • Applied Microeconomics in Business
Marketing Concentration - Chuyên ngành Marketing
 • Marketing Management
 • Consumer Behavior
 • Integrated Marketing Communication
 • Product Development
 • Digital Marketing
 • Strategic Marketing
 • International Marketing
 • Marketing Research
 • Service Marketing
Accounting Concentration - Chuyên ngành kế toán
 • Managerial Accounting
 • Advanced Financial Accounting
 • Advanced Management Accounting
 • Accounting for Global Enterprises
Finance Concentration - Chuyên ngành tài chính
 • Business Finance
 • Corporate Finance
 • Advanced Corporate Finance
Capstone - Thực tập
 • Business Simulation Scenario
 • Community – based Learning
 • Dissertation