Trang chủ / Quản trị kinh doanh / Giới thiệu khoa

 

Mã ngành: 7340101

Hệ đào tạo: Đại học chính quy

Số tín chỉ tích lũy tối thiểu: 195

Học phí*: 40,000,000đ/năm

*Học phí dự kiến cho 1 năm học Chương trình chuyên môn (4 năm), chưa bao gồm học phí tiếng Anh trong năm đầu tiên (nếu có). Học phí không thay đổi trong toàn khóa học. 


Điểm nổi bật

  • Chương trình được tư vấn, đánh giá ngoài, phản biện từ các giáo sư đầu ngành của Cass Business School - City University – Anh, Portland State University – Hoa Kỳ, và California State Polytechnic University – Hoa Kỳ
  • Chương trình đào tạo được thiết kế linh hoạt với các chuyên ngành đang được xã hội quan tâm như: Tài chính, Quản trị nhà hàng – khách sạn, Khởi nghiệp, Kế toán, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị chuỗi cung ứng, Marketing
  • Áp dụng nhiều Phương pháp giảng dạy tích cực, lấy sinh viên làm trọng tâm, như phương pháp dạy học nghiên cứu tình huống (case study)
  • Sinh viên được trao nhiều cơ hội trong các môn học để rèn luyện các kỹ năng thuyết trình, ra quyết định, lãnh đạo và tư duy phản biện
  • Nhiều buổi hội thảo với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và các giáo sư đầu ngành
  • Chương trình kiến tập và thực tập với nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước