Trang chủ / Giới thiệu EIU / Triết lý giáo dục, tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, TẦM NHÌN, SỨ MẠNG VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Triết lý giáo dục: 

  Nhân bản - cộng đồng - sáng tạo - bền vững

  Tầm nhìn đến năm 2030

  Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU) định hướng trở thành một đại học đa ngành - đa lãnh vực được kiểm định, xếp hạng quốc tế; và là một trung tâm văn hóa, một trung tâm nghiên cứu ứng dụng - chuyển giao công nghệ hàng đầu của Việt Nam.

  Sứ mạng:

  Trường Đại học Quốc tế Miền Đông là đại học của doanh nghiệp (Becamex IDC) vận hành theo mô hình nhiều đại học trong một đại học; nơi thu hút và tập trung giảng viên tốt nghiệp từ nhiều nước Âu - Mỹ; đào tạo sinh viên theo hướng nghiên cứu - ứng dụng, giỏi cả chuyên môn và ngoại ngữ, theo tư tưởng chủ đạo là quan hệ chặt chẽ - hỗ tương và phục vụ cộng đồng; đào tạo theo nhu cầu phát triển của thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của đất nước.

  Giá trị cốt lõi: 

  Tự hào phục vụ cộng đồng