Trang chủ / Giới thiệu EIU / Nội hàm của triết lý giáo dục

NỘI HÀM CỦA TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

  1. Triết lý giáo dục: 

  Nhân bản - Cộng đồng - Sáng tạo - Bền vững

  2. Nội hàm của Triết lý giáo dục nhà Trường

  Nhân bản

  Lấy con người làm gốc, đề cao phẩm giá của con người, từ đó ra sức phát triển văn hóa, khoa học.

  Cộng đồng

  Cộng đồng gồm 4 yếu tố: (1) Tương quan cá nhân mật thiết với nhau, thẳng thắn chân tình, trên cơ sở các nhóm nhỏ kiểm soát các mối quan hệ cá nhân; (2) Có sự liên hệ chặt chẽ với nhau về tình cảm, cảm xúc khi (cùng) thực hiện được các công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể; (3) Có sự hiến dâng về mặt tinh thần và dấn thân thực hiện các giá trị xã hội được cả xã hội ngưỡng mộ; (4) Có ý thức đoàn kết tập thể.

  Sáng tạo

                Việc lần đầu tiên tạo ra hoặc mới thực hiện cái chưa từng có trước đây.

  Bền vững

                Trường cửu, dài lâu.