Trang chủ / Giới thiệu EIU / Nhiệm vụ

NHIỆM VỤ

  * Góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực kỹ thuật, công nghệ trình độ cao của Tổng Công ty Becamex, nhu cầu xây dựng và phát triển Thành phố Thông minh Bình Dương và cho các tỉnh Miền Đông Nam bộ với trình độ kỹ thuật công nghệ cao.
  * Đào tạo lại, cập nhật, nâng cao kiến thức theo yêu cầu của các doanh nghiệp.
  * Thực hiện nghiên cứu khoa học, dịch vụ kỹ thuật công nghệ đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp và đưa tiến bộ kỹ thuật công nghệ Bình Dương kịp tầm các nước phát triển.
  * Lực lượng nòng cốt cho (các) khu công nghệ cao Bình Dương. 

  Tiêu chuẩn sinh viên tốt nghiệp: Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông hướng tới chuẩn sinh viên tốt nghiệp chung của Trường là:
  - Vững về kiến thức chuyên ngành;
  - Giỏi về kỹ năng tư duy độc lập và sáng tạo;
  - Làm việc tốt trong môi trường tiếng Anh;
  - Có nhân cách, tác phong công nghiệp và đạo đức nghề nghiệp.