Trang chủ / Giới thiệu EIU / Mục tiêu

MỤC TIÊU

    Đào tạo các sinh viên tốt nghiệp giỏi và xuất sắc cung cấp cho các khu công nghiệp Bình Dương, khu kinh tế trọng điểm phía Nam, các cơ quan công quyền cấp cao, các tổ chức quốc tế và liên doanh trong các lãnh vực kỹ thuật - công nghệ, khoa học quản lý - quản trị và khoa học sức khỏe; tạo ra một lớp nhân lực trẻ - tài năng - năng động, góp phần biến nguồn nhân lực Việt Nam thành một yếu tố cạnh tranh hàng đầu, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu - rộng của đất nước.