Trang chủ / Giới thiệu EIU / Chức năng

CHỨC NĂNG

  * Đại học Quốc tế Miền Đông đào tạo đa cấp (sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học và sau năm 2015 xem xét mở đào tạo sau đại học) chủ yếu trên lĩnh vực kinh tế kỹ thuật, quản lý .
   * Liên kết quốc tế về đào tạo và chuyển giao công nghệ cao .
   * Đào tạo bổ sung, nâng cao, cập nhật kiến thức.
   * Liên thông các bậc, các ngành học trong và ngoài trường.
   * Nghiên cứu khoa học và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật công nghệ.
   * Là cơ sở văn hóa và nâng cao dân trí của cộng đồng dân cư tỉnh Bình Dương.