Trang chủ / Giới thiệu EIU / Tầm nhìn và sứ mệnh

TẦM NHÌN VÀ SỨ MỆNH

    Tầm nhìn:
    Đến năm 2020, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông sẽ trở thành trung tâm khoa học công nghệ có uy tín, làm nòng cốt trong hệ thống giáo dục đại học khu vực miền Đông Nam Bộ, đạt đẳng cấp quốc tế; được xếp hạng trong 1000 trường đại học hàng đầu trên thế giới.

    Sứ mệnh:
    Trường Đại học Quốc tế Miền Đông là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao – lành nghề  của trên 28 khu công nghiệp, hơn 10.000 doanh nghiệp ( bao gồm 3.000 doanh nghiệp nước ngoài ) tại tỉnh Bình Dương và góp phần giải quyết bài toán nguồn nhân lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
    Trường Đại học Quốc tế Miền Đông sẽ là nhân tố tích cực tác động phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Bình Dương và vùng lân cận.